Piiriülene eID, STORK ja Euroopa kodanikukaart

Allikas: eid.eesti.ee
Redaktsioon seisuga 20. september 2012, kell 15:44 kasutajalt Martlaur (arutelu | kaastöö) (→‎Üldist: Leedu linke)
Jump to navigation Jump to search

Piiriülene eID, STORK ja Euroopa kodanikukaart

Üldist

  • Alates 01.11.2008 on Äriregistri Ettevõtjaportaal avatud ka Portugali, Soome, Belgia ja Leedu ID-kaardi omanikele, mis võimaldab nende riikide kodanikel Eestisse äriühing asutada Interneti vahendusel.[1]
  • Seisuga 22.12.2010 on lisatud DigiDoc-portaali kasutamise võimalus STORK projektis osalevate välisriikide kodanikele.[2]


RISO koosvõime veeb[3] kirjutab: Teiste riikide eID mehhanisme tunnustatakse Eestis juhul, kui vastava riigi sertifitseerimisteenuse osutaja ja sertifikaatide turvalisus on võrdväärsel tasemel Eesti ID-kaardi omaga. Praegusel etapil saab hinnangud anda ühekaupa iga konkreetse riigi kohta eraldi. Teiste riikide sertide hindamisel on kasutatud dokumendis Teiste riikide eID hindamise põhimõtted toodud metoodikat.' Kvalifitseeritud on järgmiste riikide sertifikaadid:

STORK

STORK (Secure Identity Across Borders Linked) on konkurentsivõime tõstmise ja innovatsiooni raamprogramm, mida kaasrahastab Euroopa Liit. STORK taotleb koostalitlusvõime süsteemi väljatöötamist EL-is, mille eesmärk on võimaldada elektroonilise identiteedi (eID) tuvastamist ja autentimist, mis omakorda võimaldab ettevõtjatel, kodanikel ja riigiametnikel kasutada nende riiklikke elektroonilisi identiteete kõikjal EL liikmesriikides. Teisisõnu on eesmärk luua süsteem, kus mingi riigi sertimisorgan (CA) vahendab teiste riikide sertimisorganeid. Eestit esindab STORK-programmis AS Sertifitseerimiskeskus.[5] Algsele STORKi projektile järgnes STORK 2.0.

STORK käsitleb ka ID-kaardist nõrgema turvalisusega autentimisvahendeid. Nii näiteks on Hollandis kasutusel riiklikud paroolikaardid ja ka Inglismaal on autentimine paroolipõhine.[6]

Selle uurimuse raames on üks olulisi STORKi dokumente "Smartcard eID Comparison" [7], mis esitab tehnilise võrdluse kiipkaardi-põhistest autentimisvahenditest STORKi riikides.

Põhjaliku ülevaate STORKi projektist annab lehekülg "Piloot 1 Piiriülene elektrooniline isikutuvastus e-teenuste jaoks". STORKi pilootprojektidest on Eesti kontekstis kasulikud veel järgmised:

  • Pilootprojekt nr. 1 "Piiriülene autentimine e-teenuste jaoks". See pilootprojekt võimaldab kodanikele turvalist ligipääsu teenustele kasutades nende enda riigi poolt välja antud e-identiteeti samaaegselt omades kontrolli oma andmete üle.
  • Pilootprojekt nr. 4 "Piiriülene e-edastus". See pilootprojekt võimaldab ühe riigi kodanikul kasutada e-edastuse portaali teises riigis ning vastu võtta dokumente kasutades omamaist e-identiteeti.
  • Pilootprojekt nr. 5 "Aadressi vahetus". See lihtsustab asjaomaste asutuste informeerimist aadressi vahetuse puhul. Välismaine kodanik saab logida sisse oma e-identiteediga ja üles laadida Aadressideklaratsioon või siis nõutada seda ning alla laadida.
  • Pilootprojekt nr. 6 "Komisjoni teenused". Tänu STORK-i integreerimisele Euroopa Komisjoni Autentimissüsteemiga (ECAS), saavad kodanikud kasutada oma e-identiteeti ning pääseda juurde Euroopa Komisjoni mitmesugustele e-teenustele, mis on mõeldud ametnikele, firmadele ja organisatsioonidele.

TODO: Arendusosas tuleks veel kommenteerida, kuidas teiste riikide ID-kaarte käsitleda (nt kuidas neilt isikukoodi välja lugeda).'

European Citizen Card

Olemas on Euroopa kodanikukaardi ehk European Citizen Card (ECC) standard. Idee on luua üle-euroopaline ID-kaart.[8] Viimased uudised pärinevad aastast 2009, sh teade, et Oberthur Technologies on loonud esimese, MS Windows 7-ga ühilduva ECC. Hilisemad laiemale publikule suunatud uudised ECC staatusest puuduvad, kuid eksisteerib ECC tehnilise spetsifikatsiooni standard:

Lisaks võib STORKi kontekstis huvi pakkuda:

Samuti pakuvad mitmed kaarditootjad ECC standardiga ühilduvaid kiipkaarte:

Tasub veel äramärkimist, et 19.09.2012 toimub konverents World e-ID Congress, kus üks teemasid on ülevaade ECC seisust. Võib oletada, et konverentsijärgselt ilmub Internetti kaardi hetkeseisu kohta rohkem teavet.

Allikaviited