EID toorik

Allikas: eid.eesti.ee
Redaktsioon seisuga 9. mai 2012, kell 11:52 kasutajalt Tiitpikma (arutelu | kaastöö) (→‎Näiterakendused: Java konfiguratsiooni fail eraldi)
Jump to navigation Jump to search

Elektroonilise identiteedi (e-ID) rakendusjuhend tarkvaraarendajatele [TOORIK]

Sissejuhatus

Projekti eesmärk

See rakendusjuhend annab ettevõtete IT-arhitektidele ja tarkvaraarendajatele vajalikud tehnilised alusteadmised e-ID kasutuskeskkondade loomiseks. e-ID all mõistetakse Eesti ID-kaarti, digitaalset isikutunnistust (digi-ID-d), elektroonilist elamisloakaarti, digitaalset templit ja mobiil-ID-d ning eraldi väljatoodud juhtudel ka teiste riikide elektroonilisi identiteete.

Sihtgrupp, eeldused

Töö sihtrühmaks ei ole lõppkasutajad.

Mis on mis

Digitaalne isikutunnistus ehk Digi-ID on riiklik digitaalne dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas oma isikut tuvastada ja anda digitaalallkirja. Erinevalt ID-kaardist ei kanta Digi-ID-kaardile isiku nime, fotot ega muud vajalikku, et teda saaks kasutada visuaalse isikut tõendava dokumendina. Krüptograafia seisukohast on tegu samasuguse kiipkaardiga nagu ID-kaart ning Digi-ID sertifikaatide väljastamisel kasutab Sertifitseerimiskeskus samu ülpõhimõtteid, ESTEID-kaardi sertifitseerimispoliitikat ning ESTEID sertifikaatide profiili. Seetõttu käsitleb juhend Digi-ID-d ja ID-kaarti samaväärsena.

Digitaalne tempel on AS-i Sertifitseerimiskeskus (SK) firmapärane teenus, mille abil saavad ettevõtted anda digiallkirju dokumentidele, millega lisatakse dokumendile kinnitus, et dokument pärineb allkirjastanud asutusest ning et dokumenti ei ole vahepeal muudetud. Tüüpiliselt kasutatakse seda mass-produtseeritud dokumentide tarbeks, näiteks arved, maksekorraldused, kinnitused, tunnistused jne. Teenuse tellimisel väljastab SK ettevõttele kas kiipkaardil või USB-krüptopulgal X.509-sertifikaadi. Digitaalse templi kasutamisel luuakse andmete allkirjastamisel DigiDOC-vormingus konteiner täpselt samamoodi nagu ID-kaardi või Digi-ID kasutamisel andmete allkirjastamiseks.

Elektrooniline elamisloakaart -- todo

Mobiil-ID on protokoll kliendi autentimiseks. Selles protokollis püütakse klienti autentida sellega, et serveri genereeritud väljakutse (challenge) signeeritakse kliendi sertifikaadis olevale avalikule võtmele vastava salajase võtmega, mis asub aga kasutajale kuuluva mobiiltelefoni SIM-kaardil.

eID kasutamine olemasolevate rakendustega

todo

Töölaua rakendused

Enne kirjutamist tuleb teha konkreetselt piiritletud valik (nt Outlook ja seal krüpteerimine, signeerimine)

Uute eID rakenduste loomine

Uute rakenduste loomise osas vajavad käsitlemist: digiallkirjastamine, krüpteerimine (piirame end CDOC-iga), isikutuvastamine veebis (siia alla ka OCSP, CRL, LDAP), isikuandmete faili kasutamine, DigidocService kasutamine.

Huvitavad viited

"Uue ID-kaardi baastarkvara loomise käigus tehtud allkirjastamisplugina info ning JavaScripti teegi info ning lihtne näidisrakendus, kuidas teeki kasutada, on alla laetav siit (viimane versioon 0.11, uuendatud 11.11.2011)."

"Uuenenud on veebis allkirjastamise PHP näidisrakendus, mis kasutab JavaScripti teeki (idcard.js) allkirjastamisplugina valimiseks. Rakendust saab töötamas näha aadressil https://www.openxades.org/ddservice/, sealt samast on alla laetav ka lähtekood."

"Mobiil-IDga allkirjastamiseks on loodud näidisrakendus PHP-s. Näidisrakenduse koos lähtekoodiga leiad: http://demo.digidoc.ee/sign_sample/"

Sertifikaadi kehtivuse kontroll OCSP-ga (erinevalt seal väidetust toetab mod_ssl OCSP'd ilusti)

Apache'i ja IISi konfigureerimine ID-kaardi toetamiseks

libdigidoc ja jdigidoc dokumentatsioon.

Info DigiDocService testkeskkonna kohta: http://www.id.ee/?id=28727

IAIK PKCS#11 teegi, mida JDigiDoc kasutab, dokumentatsioon.

eToken tarkvara Linuxile - sealt võtta "eToken Linux SDK and Middleware" (vajab 32-bitist libpcsclite'i, samuti võib olla vajalik muuta .deb paki control faili).

Huvitavad rakendused

Käsurea rakendus eidenv kuvab kaardil olevad isikuandmed. Kasutades -x võtit käivitab argumendiks antud programmi keskonnas, kuhu on lisatud ESTEID_* muutujad samade andmetega.

cdigidoc omab ka CGI režiimi, milles ta tagastab lihtsasti (näiteks PHP's) parsitavat teksti. (NB! cdigidoc on hetkel vigane - loe alt poolt)

Kahtlased kohad

03.05.2012 seisuga on cdigidoc rakendus vigane. Mingi hetk lisati võtmed -encrypt-sk ja -decrypt-sk, mis teevad SK spetsiifilist krüpteerimist (kõigepealt loovad DDOC konteineri, mis pannakse BDOC sisse), ent selle käigus lõhuti ära -encrypt ja -decrypt funktsionaalsus, millega sai teha n-ö tavalist (de)krüpteerimist.

Kuna http://id.ee/?id=28735 ja Ubuntu repodest saadaval C-teegil on mõned päris suured muudatused sees, siis küsimus millist versiooni me libdigidoc'ist (ja teistest teekidest) kasutame?

Koos eToken vahevaraga suudab PC/SC üles leida digitemplil olevad andmed. OpenSC seda aga (esialgsel testimisel) ei suuda.

Kui paigaldada eToken vahevara Linuxile, siis sellega on kaasas ka paar QT teegi moodulit, mille installer paneb /usr/lib/eToken kausta ning ütleb ld.so.conf'ile, et nüüd terve süsteem neid kasutaks. Minu (Tiidu) keskkonnas tekitas see hulga jama (näiteks Skype lõpetas töötamise), kuna kaasas olid QT versiooni 4.2.3 moodulid, ent ülejäänud süsteem kasutas 4.7.4.

Kui kasutada eTokenit VirtualBoxis jooksva Windowsiga (ka teiste OS'ide korral?), siis on vaja paigaldada VirtualBox Extension Pack - vastasel juhul kuvatakse küll krüptopulga kaardilugeja, ent arvatakse, et see on tühi.

Huvitavad meetodid

JDigiDoc

JDigiDoc meetodid suvalise baidijada allkirjastamiseks PIN1'ga (näiteks autentimise jaoks) - NB! ei kontrolli serdi kehtivust:

PKCS11SignatureFactory.openSession(false, slot, pin);
PKCS11SignatureFactory.getAuthCertificate(0, null);
PKCS11SignatureFactory.sign(data, 0, null, null);
DigiDocVerifyFactory.verify(data, signature, cert, false, null);


JDigiDoc meetodid sertifikaadi kehtivuse kontrolliks:

X509Certificate.checkValidity();
DigiDocVerifyFactory.verifyCertificate(X509Certificate cert, X509Certificate caCert);
NotaryFactory.checkCertificateOcspOrCrl(X509Certificate cert, boolean bUseOcsp); // hetkel katkine, kasutada järgmist meetodit
NotaryFactory.checkCertificate(X509Certificate cert); // kas kasutatakse OCSP või CRL määratakse konfifailis

(checkCertificateOcspOrCrl otsib sertifikaadi väljaandjat konfifailist vanade võtmete järgi, mis tõttu see uute konfifailidega ei õnnestu ning Bouncy Castle viskab meile NullPointerExceptioni)

libdigidocpp

libdigidocpp korral tuleb isiku tuvastamiseks luua oma alamklass PKCS11Signer'ist. Õige sertifikaadi valimise näide on EstEIDSigner'is (non-repudiation(1) lipu asemel kontrollime digital-signature lippu(0)) ning PIN lugemise näide on EstEIDConsolePinSigner'is.

OCSP kinnituse pärimiseks on OCSP::checkCert(X509* cert, X509* issuer, const std::vector<unsigned char>& nonce).

Näiterakendused

Allkirjastamise rakendus

Käsurea utiliit, millele antakse ette nimekiri failidest ning tulemuseks on BDOC konteiner allkirjastatud failidega ja OCSP kehtivuskinnitusega.

C++

Kasutus: ./sign infile:mimetype... outfile

 • infile - failid, mida allkirjastada
 • mimetype - allkirjastatava faili MIME tüüp, nt text/plain
 • outfile - loodava BDOC konteineri nimi, soovitatav laiendus .bdoc

Vaikimisi kasutatakse PIN küsimiseks enda loodud lahendust, mis sõltub unistd.h'st (mida Windowsil pole). libdigidocpp teegi SVN repositooriumis on EstEIDConsolePinSigner klass, mis töötab ka Windowsi all, ent 02.05.2012 seisuga ei ole RIA Ubuntu repodes olevas teegis. Kui see aga on olemas, siis võib kompileerides lisada võtme -DHAVE_ESTEID_CONSOLE_PIN_SIGNER selle kasutamiseks.

Kompileerimisel on vajalik linkida libdigidocpp teek.

Java

Kasutus: java JavaSign [-cfg config] infile... outfile

 • config - kasutatav konfiguratsioonifail (vaata altpoolt), vaikimisi otsitakse praegusest kaustast jdigidoc.cfg
 • infile - failid, mida allkirjastada
 • outfile - loodava BDOC konteineri nimi, soovitatav laiendus .bdoc

Vajab Java versioon 1.7 või uuemat, kuna allkirjastatava faili MIME tüübi tuvastamiseks kasutatakse Files klassi.

Kasutab JDigiDoc teeki.

Java konfiguratsiooni fail

JDigiDoc teek kasutab Properties faili konfiguratsiooni haldamiseks.

Märkimisväärsed read selles failis:

 • DIGIDOC_DEFAULT_PROFILE - (hetkel) allkirjastamise rakendus ignoreerib seda ning kasutab alati TM ehk kehtivuskinnituse ning ajamärkidega profiili,
 • DIGIDOC_SIGN_PKCS11_DRIVER - kaardi PKCS11 API ohjur,
 • DIGIDOC_LOG4J_CONFIG - logimise konfiguratsiooni fail,
 • SIGN_OCSP_REQUESTS - kas allkirjastada OCSP päringud,
  • DIGIDOC_PKCS12_CONTAINER - allkirjastamiseks kasutatava sertifikaadi asukoht, PKCS12 formaadis,
  • DIGIDOC_PKCS12_PASSWD - parool allkirjastamiseks kasutatava sertifikaadi PKCS12 faili avamiseks,
  • DIGIDOC_OCSP_SIGN_CERT_SERIAL - allkirjastamiseks kasutatava sertifikaadi seerianumber,
 • DIGIDOC_CA_1_CERT#, DIGIDOC_CA_1_OCSP#_CERT, DIGIDOC_CA_1_OCSP#_CA_CERT - sertifikaatide asukohad; kasutada eesliidet jar://, et anda asukoht classpathist.