Erinevus lehekülje "EID toorik" redaktsioonide vahel

Allikas: eid.eesti.ee
Jump to navigation Jump to search
129. rida: 129. rida:
 
= [[Kasutuselevõtu_analüüs|Kasutuselevõtu analüüs]] =
 
= [[Kasutuselevõtu_analüüs|Kasutuselevõtu analüüs]] =
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Riskid_ID-kaardi_kasutuselevõtul_(kliendikaardina)|Riskid ID-kaardi kasutuselevõtul kliendikaardina]]
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Riskid_ID-kaardi_kasutuselevõtul_(kliendikaardina)|Riskid ID-kaardi kasutuselevõtul kliendikaardina]]
 +
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Tulud|Tulud]]
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Kulud|Kulud]]
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Kulud|Kulud]]
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Tulud|Tulud]]
 
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Abiks_IT-arenduste_tellijale|Abiks IT-arenduste tellijale]]
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Abiks_IT-arenduste_tellijale|Abiks IT-arenduste tellijale]]
  

Redaktsioon: 3. oktoober 2012, kell 11:08

Elektroonilise identiteedi (eID)
rakendusjuhend tarkvaraarendajatele
(toorversioon)

El regionaal small.jpg

Sissejuhatus

Projekti eesmärk

Vastavalt Riigi Infosüsteemi Ameti ja Cybernetica AS vahel 30.03.2012 sõlmitud lepingule ning Euroopa Liidu struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" raames koostas Cybernetica AS elektroonilise identiteedi (eID) rakendusjuhendi tarkvaraarendajatele ning viis läbi vastavad analüüsid ja uuringud. Projekt kestis 30.03.2012 - 31.10.2012.

Valminud rakendusjuhend annab vajalikud tehnilised alusteadmised eID kasutuskeskkondade loomiseks. eID all mõistetakse Eesti ID-kaarti, digitaalset isikutunnistust (digi-ID-d), elektroonilist elamisloakaarti, digitaalset templit ja mobiil-ID-d ning eraldi väljatoodud juhtudel ka teiste riikide elektroonilisi identiteete.

Juhend on jaotatud kaheks põhiosaks:

 1. eID tutvustus ja selle kasutusvõimaluste hetkeseis;
 2. Lähtekoodinäidised keeltes C++, PHP, Java, Javascript ja .NET, suunitlusega platvormidele MS Windows ja Linux. Tellija soovil ja projekti mahupiirangutest tulenevalt ei käsitle juhendi see redaktsioon platvormi MacOS X.

Sihtgrupp, eeldused

Töö sihtrühmaks on ettevõtete IT-arhitektid ja tarkvaraarendajad, samuti IT-arenduste tellimise eest vastutavad isikud. Juhendi tekstiosa eeldab avaliku võtmega infrastruktuuri (PKI) põhiterminite ja põhimõistete nagu "digitaalsignatuur", "sertifikaat" jmt tundmist. Juhendi lähtekoodiosa eeldab vastava programmeerimiskeele või -raamistiku tundmist. Töö sihtrühmaks ei ole lõppkasutajad.

Kaasatud siht- ja ekspertgrupi esindajad

Lisaks Cybernetica AS spetsialistidele olid projekti kaasatud järgmised asjatundjad ja kliendi esindajad.

 • Aho Augasmägi (Codeborne)
 • Ahto Jaago (SK)
 • Ivar Jung (SMIT)
 • Jaan Murumets (SK)
 • Jargo Kõster (Innovaatik)
 • Liisa Lukin (SK)
 • Mark Ehrlich (RIA)
 • Marko Alas (Skype)
 • Martin Paljak (Logica, Ideelabor, OpenSC Project)
 • Piret Aro (RIA)
 • Taavi Valdlo (RISO)
 • Veiko Sinivee (Sunset Software OÜ / SEB IT Partner OÜ)
 • Ülar Kohari (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)

Lühendid

Lühend Tähendus või selgitus
DAS Digitaalallkirja seadus
ITDS Isikut tõendavate dokumentide seadus
RIA Riigi Infosüsteemi Amet
RISO Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond
SK AS Sertifitseerimiskeskus
SMIT Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
STORK Secure Identity Across Borders Linked

eID lühitutvustus

Üldteavet arendajatele

eID kasutamine olemasolevate rakendustega

eID rakendamine kliendikaardina ja läbipääsusüsteemides

Uute eID rakenduste loomine

Kasutuselevõtu analüüs

Näiterakendused

Piiriülene eID, STORK ja Euroopa kodanikukaart

Piiriülese eID-ga seonduvad välised lingid: