Erinevus lehekülje "EID toorik" redaktsioonide vahel

Allikas: eid.eesti.ee
Jump to navigation Jump to search
(Kustutame tooriku, õige leht on nüüd EID_rakendusjuhend)
 
(ei näidata 2 kasutaja 11 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
<table border=0 width=100% cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size:26px; margin-top:30px; margin-bottom:30px; padding-left:10px; padding-right: 2px; color:#1C4B8C; border-bottom: 3px solid #1B4175; background-color:#E5E5E5;">
 
<tr>
 
<td>
 
Elektroonilise identiteedi (eID)<br/> 
 
rakendusjuhend tarkvaraarendajatele<br/>   
 
<small><i>(toorversioon)</i></small>
 
</td>
 
<td align=right>[[Pilt:El_regionaal_small.jpg]]</td>
 
</tr>
 
</table>
 
  
= Sissejuhatus =
 
== Projekti eesmärk ==
 
<span style="color:#000; font-size:1.3em;">
 
Vastavalt Riigi Infosüsteemi Ameti ja Cybernetica AS vahel 30.03.2012 sõlmitud lepingule ning Euroopa Liidu struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse
 
tõstmine" raames koostas Cybernetica AS elektroonilise identiteedi (eID) rakendusjuhendi tarkvaraarendajatele ning viis läbi vastavad analüüsid ja uuringud. Projekt kestis
 
30.03.2012 - 31.10.2012.
 
</span>
 
 
Valminud rakendusjuhend annab vajalikud tehnilised alusteadmised eID kasutuskeskkondade loomiseks. eID all mõistetakse Eesti ID-kaarti, digitaalset isikutunnistust (digi-ID-d), elektroonilist elamisloakaarti, digitaalset templit ja mobiil-ID-d ning eraldi väljatoodud juhtudel ka teiste riikide elektroonilisi identiteete.
 
 
Juhend on jaotatud kaheks põhiosaks:
 
# eID tutvustus ja selle kasutusvõimaluste hetkeseis;
 
# Lähtekoodinäidised keeltes C++, PHP, Java, Javascript ja .NET, suunitlusega platvormidele MS Windows ja Linux. Tellija soovil ja projekti mahupiirangutest tulenevalt ei käsitle juhendi see redaktsioon platvormi MacOS X.
 
 
== Sihtgrupp, eeldused ==
 
Töö sihtrühmaks on ettevõtete IT-arhitektid ja tarkvaraarendajad, samuti IT-arenduste tellimise eest vastutavad isikud. Juhendi tekstiosa eeldab avaliku võtmega infrastruktuuri (PKI) põhiterminite ja põhimõistete nagu "digitaalsignatuur", "sertifikaat" jmt tundmist. Juhendi lähtekoodiosa eeldab vastava programmeerimiskeele või -raamistiku tundmist. Töö sihtrühmaks ei ole lõppkasutajad.
 
 
== Kaasatud siht- ja ekspertgrupi esindajad ==
 
Lisaks Cybernetica AS spetsialistidele olid projekti kaasatud järgmised asjatundjad ja kliendi esindajad.
 
* Aho Augasmägi (Codeborne)
 
* Ahto Jaago (SK)
 
* Ivar Jung (SMIT)
 
* Jaan Murumets (SK)
 
* Jargo Kõster (Innovaatik)
 
* Liisa Lukin (SK)
 
* Mark Ehrlich (RIA)
 
* Marko Alas (Skype)
 
* Martin Paljak (Logica, Ideelabor, OpenSC Project)
 
* Piret Aro (RIA)
 
* Taavi Valdlo (RISO)
 
* Veiko Sinivee (Sunset Software OÜ / SEB IT Partner OÜ)
 
* Ülar Kohari (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)
 
 
== Lühendid ==
 
{|class="wikitable"
 
!Lühend
 
!Tähendus või selgitus
 
|-
 
|DAS
 
|Digitaalallkirja seadus
 
|-
 
|ITDS
 
|Isikut tõendavate dokumentide seadus
 
|-
 
|RIA
 
|Riigi Infosüsteemi Amet
 
|-
 
|RISO
 
|Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond
 
|-
 
|SK
 
|AS Sertifitseerimiskeskus
 
|-
 
|SMIT
 
|Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
 
|-
 
|STORK
 
|Secure Identity Across Borders Linked
 
|}
 
 
= [[EID_lühitutvustus|eID lühitutvustus]] =
 
* Autentimis-, autoriseerimis- ja allkirjastamisvahendid
 
** [[EID_lühitutvustus#ID-kaart|ID-kaart]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Digitaalne_isikutunnistus|Digitaalne isikutunnistus]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Digitaalne_tempel|Digitaalne tempel]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Elektrooniline_elamisloakaart|Elektrooniline elamisloakaart]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Mobiil-ID|Mobiil-ID]]
 
* Ülevaade eID rakendusvõimalustest
 
** [[EID_lühitutvustus#Isiku_autentimine|Isiku autentimine]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Digiallkirjade_andmine|Digiallkirjade andmine]]
 
*** [[EID_lühitutvustus#Ajatembeldamine|Ajatembeldamine]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Digitembeldamine|Digitembeldamine]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Kr.C3.BCpteerimine_.2F_dekr.C3.BCpteerimine|Krüpteerimine ja dekrüpteerimine]]
 
** [[EID_lühitutvustus#Alternatiivsed_rakendamisv.C3.B5imalused|Alternatiivsed rakendusvõimalused]]
 
 
= [[Üldteavet_arendajatele|Üldteavet arendajatele]] =
 
* [[Üldteavet_arendajatele#Failivormingud|Failivormingud]]
 
** [[Üldteavet_arendajatele#DDOC|DDOC]]
 
** [[Üldteavet_arendajatele#BDOC|BDOC]]
 
** [[Üldteavet_arendajatele#CDOC|CDOC]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#Arendusvahendid|Arendusvahendid]]
 
** [[Üldteavet_arendajatele#DigiDoc_tarkvara|DigiDoc tarkvara]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#Testimisvahendid|Testimisvahendid]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#Isikuandmete_faili_kasutamine|Isikuandmete faili kasutamine]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#eID_abirakendused:_eidenv.2C_cdigidoc.2C_digidoc-tool.2C_jdigidoc|eID abirakendused: eidenv, cdigidoc, digidoc-tool, jdigidoc]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#eToken-kr.C3.BCptopulga_kasutamine|eToken-krüptopulga kasutamine]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#ID-kaardi_.40eesti.ee_meiliaadressi_kasutamine|ID-kaardi eesti.ee meiliaadressi kasutamine]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#Tehnilised_m.C3.A4rkused_ja_t.C3.A4helepanekud|Tehnilised märkused ja tähelepanekud]]
 
** [[Üldteavet_arendajatele#R.C3.BCnne_t.C3.A4idistusoraaklile|Rünne täidistusoraaklile]]
 
** [[Üldteavet_arendajatele#USB_.C3.B5igused|USB õigused]]
 
** [[Üldteavet_arendajatele#Java_ja_libpcsclite|Java ja libpcsclite]]
 
* [[Üldteavet_arendajatele#V.C3.A4lised_viited|Välised viited]]
 
 
= [[EID_kasutamine_olemasolevate_rakendustega|eID kasutamine olemasolevate rakendustega]] =
 
* [[EID_kasutamine_olemasolevate_rakendustega#T.C3.B6.C3.B6lauarakendused|Töölauarakendused]]
 
** [[EID_kasutamine_olemasolevate_rakendustega#Meiliprogrammid|Meiliprogrammid]]
 
** [[EID_kasutamine_olemasolevate_rakendustega#Virtuaalsed_privaatv.C3.B5rgud|Virtuaalsed privaatvõrgud]]
 
** [[EID_kasutamine_olemasolevate_rakendustega#Kehtivuskinnituse_k.C3.BCsimine|Kehtivuskinnituse küsimine]]
 
* [[EID_kasutamine_olemasolevate_rakendustega#ID-kaardiga_sisselogimine_Windowsisse|ID-kaardiga sisselogimine Windowsisse]]
 
* [[EID_kasutamine_olemasolevate_rakendustega#ID-kaardiga_sisselogimine_Linuxisse|ID-kaardiga sisselogimine Linuxisse]]
 
 
= [[EID_rakendamine_kliendikaardina_ja_läbipääsusüsteemides|eID rakendamine kliendikaardina ja läbipääsusüsteemides]] =
 
* [[EID_rakendamine_kliendikaardina_ja_läbipääsusüsteemides#ID-kaart_kliendikaardina|ID-kaart kliendikaardina]]
 
* [[EID_rakendamine_kliendikaardina_ja_läbipääsusüsteemides#ID-kaart_l.C3.A4bip.C3.A4.C3.A4sus.C3.BCsteemides|ID-kaart läbipääsusüsteemides]]
 
 
= [[Uute_eID_rakenduste_loomine|Uute eID rakenduste loomine]] =
 
* [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Isikutuvastamine|Isikutuvastamine]]
 
** [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Veebis|Veebis]]
 
** [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Mobiil-ID-ga|Mobiil-ID-ga]]
 
* [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Digitaalne_allkirjastamine|Digitaalne allkirjastamine]]
 
** [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Mobiil-ID-ga_2|Mobiil-ID-ga]]
 
* [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Kr.C3.BCpteerimine|Krüpteerimine]]
 
** [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Sertifikaatide_p.C3.A4rimine_LDAP-ist|Sertifikaatide pärimine LDAP-ist]]
 
* [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Sertifikaatide_kehtivuse_kontroll|Sertifikaatide kehtivuse kontroll]]
 
** [[Uute_eID_rakenduste_loomine#SSL.2FTLS_seansis|SSL/TLS seansis]]
 
* [[Uute_eID_rakenduste_loomine#Isikuandmete_faili_kasutamine|Isikuandmete faili kasutamine]]
 
 
= [[Kasutuselevõtu_analüüs|Kasutuselevõtu analüüs]] =
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Riskid_ID-kaardi_kasutuselevõtul_(kliendikaardina)|Riskid ID-kaardi kasutuselevõtul kliendikaardina]]
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Kulud|Kulud]]
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Tulud|Tulud]]
 
* [[Kasutuselevõtu_analüüs#Abiks_IT-arenduste_tellijale|Abiks IT-arenduste tellijale]]
 
 
= [[Näiterakendused]] =
 
* [[Näiterakendused#S.C3.B5ltuvused|Sõltuvused]]
 
* Keeled:
 
** [[Näiterakendused#N.C3.A4iterakendus_keeles_C.2B.2B|C++]]
 
** [[Näiterakendused#N.C3.A4iterakendus_keeles_Java|Java]]
 
** [[Näiterakendused#N.C3.A4iterakendus_keeles_PHP|PHP]]
 
** [[Näiterakendused#N.C3.A4iterakendus_keeles_JavaScript|JavaScript]]
 
* [[Näiterakendused#Avalduste_esitamise_kasutusmall|Avalduste esitamise kasutusmall]]
 
** [[Näiterakendused#Veebiserver|Veebiserver]]
 
** [[Näiterakendused#Veebivorm|Veebivorm]]
 
** [[Näiterakendused#Avaldusi_t.C3.B6.C3.B6tlev_teenus|Avaldusi töötlev teenus]]
 
** [[Näiterakendused#Avalduste_rakendus|Avalduste rakendus]]
 
* [[Näiterakendused#Allkirjastamise_rakendus|Allkirjastamise rakendus]] (C++, Java)
 
* [[Näiterakendused#Isikutuvastuse_rakendus|Isikutuvastuse rakendus]] (C++, Java)
 
* [[Näiterakendused#Allkirja_kontrollimise_rakendus|Allkirja kontrollimise rakendus]] (C++)
 
* [[Näiterakendused#Andmete_dekr.C3.BCpteerimise_rakendus|Andmete dekrüpteerimise rakendus]] (C++)
 
* [[Näiterakendused#Lihtne_ligip.C3.A4.C3.A4sukontroll_Apache_httpd-s|Lihtne ligipääsukontroll Apache httpd-s]]
 
* [[Näiterakendused#N.C3.A4iterakendustega_seotud_v.C3.A4lised_lingid|Näiterakendustega seotud välised lingid]]
 
 
= [[Piiri%C3%BClene_eID,_STORK_ja_Euroopa_kodanikukaart|Piiriülene eID, STORK ja Euroopa kodanikukaart]] =
 
* [[Piiriülene_eID,_STORK_ja_Euroopa_kodanikukaart#.C3.9Cldist|Üldist]]
 
* [[Piiriülene_eID,_STORK_ja_Euroopa_kodanikukaart#STORK|STORK]]
 
* [[Piiriülene_eID,_STORK_ja_Euroopa_kodanikukaart#European_Citizen_Card|European Citizen Card]]
 
Piiriülese eID-ga seonduvad välised lingid:
 
* [http://sr.riik.ee/et/usaldusnimekiri/Euroopa Euroopa Komisjoni loetelu liikmesriikide usaldusnimekirjadest]
 
* [http://www.icegov2011.icegov.org/us/content/download/562/2442/file/Tutorial_3%20Peter%20Kustor.pdf Austria eID kirjeldus]
 

Viimane redaktsioon: 23. oktoober 2012, kell 12:36