Erinevus lehekülje "EID rakendusjuhend" redaktsioonide vahel

Allikas: eid.eesti.ee
Jump to navigation Jump to search
147. rida: 147. rida:
 
* [[Näiterakendused#Lihtne_ligip.C3.A4.C3.A4sukontroll_Apache_httpd-s|Lihtne ligipääsukontroll Apache httpd-s]]
 
* [[Näiterakendused#Lihtne_ligip.C3.A4.C3.A4sukontroll_Apache_httpd-s|Lihtne ligipääsukontroll Apache httpd-s]]
 
* [[Näiterakendused#N.C3.A4iterakendustega_seotud_v.C3.A4lised_lingid|Näiterakendustega seotud välised lingid]]
 
* [[Näiterakendused#N.C3.A4iterakendustega_seotud_v.C3.A4lised_lingid|Näiterakendustega seotud välised lingid]]
 +
 +
 +
[[EID_rakendusjuhend_toorik|toorikversioon dokumentidest]]

Redaktsioon: 20. veebruar 2014, kell 15:03

Elektroonilise identiteedi (eID)
rakendusjuhend tarkvaraarendajatele

El regionaal small.jpg

Sissejuhatus

Juhendi eesmärk

Vastavalt Riigi Infosüsteemi Ameti ja Cybernetica AS vahel sõlmitud lepingule ning Euroopa Liidu struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" raames koostas Cybernetica AS elektroonilise identiteedi (eID) rakendusjuhendi tarkvaraarendajatele ning viis ajavahemikul 30.03.2012 - 31.10.2012 läbi vastavad analüüsid ja uuringud.

Valminud rakendusjuhend annab vajalikud tehnilised alusteadmised eID kasutuskeskkondade loomiseks. eID all mõistetakse Eesti ID-kaarti, digitaalset isikutunnistust (digi-ID-d), elektroonilist elamisloakaarti, digitaalset templit ja mobiil-ID-d ning eraldi väljatoodud juhtudel ka teiste riikide elektroonilisi identiteete.

Juhend on jaotatud kaheks põhiosaks:

  1. eID tutvustus ja selle kasutusvõimaluste hetkeseis;
  2. Lähtekoodinäidised keeltes C++, PHP, Java, Javascript ja .NET, suunitlusega platvormidele MS Windows ja Linux. Tellija soovil ja projekti mahupiirangutest tulenevalt ei käsitle juhendi see redaktsioon platvormi MacOS X.

Juhendi sisu kohta käivates küsimustes palume ühendust võtta help@ria.ee, eID arendustegevusega seoses abi@id.ee, projektiga seoses vt www.ria.ee/itt.

Sihtgrupp, eeldused

Töö sihtrühmaks on ettevõtete IT-arhitektid ja tarkvaraarendajad, samuti IT-arenduste tellimise eest vastutavad isikud. Juhendi tekstiosa eeldab avaliku võtmega infrastruktuuri (PKI) põhiterminite ja põhimõistete nagu "digitaalsignatuur", "sertifikaat" jmt tundmist. Juhendi lähtekoodiosa eeldab vastava programmeerimiskeele või -raamistiku tundmist. Töö sihtrühmaks ei ole lõppkasutajad.

Lühendid

Lühend Tähendus või selgitus
CA Certification Authority (sertifitseerimisorgan)
DAS Digitaalallkirja seadus
ITDS Isikut tõendavate dokumentide seadus
OCSP Online Certificate Status Protocol (protokoll sertifikaadi kehtivuse kontrolliks)
RIA Riigi Infosüsteemi Amet
RISO Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakond
SK AS Sertifitseerimiskeskus
SMIT Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
STORK Secure Identity Across Borders Linked

eID lühitutvustus

Üldteavet arendajatele

eID kasutamine olemasolevate rakendustega

Uute eID rakenduste loomine

ID-kaart kliendi- ja pääsukaardina. Kasutuselevõtu analüüs

Piiriülene eID, STORK ja Euroopa kodanikukaart

Näiterakendused


toorikversioon dokumentidest