EID kasutamine kliendikaardina

Allikas: eid.eesti.ee
Redaktsioon seisuga 6. märts 2014, kell 00:50 kasutajalt Ivomehide (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '= eID kasutamine kliendikaardina = == Eesmärk == ID-kaarti on võimalik edukalt kasutada kliendikaardisüsteemides kliendi tuvastamiseks. ID-kaardi põhine lahendus on analoog...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Jump to navigation Jump to search

eID kasutamine kliendikaardina

Eesmärk

ID-kaarti on võimalik edukalt kasutada kliendikaardisüsteemides kliendi tuvastamiseks. ID-kaardi põhine lahendus on analoogse magnetribaga plastkaartidel baseeruva lahendusega võrreldes odavam nii väljatöötluskulude kui ka kasutuskulude osas.

Antud peatükis on võrdlusena kasutatud magnetribaga plastkaardi lahendust, kuna see on Eestis kõige levinum ning odavam, kui kiipkaardipõhised kliendikaardisüsteemid. Kliendikaardi kasutamise põhimõtted on suhteliselt sarnased magnetribaga plastkaartidele – klient peab müügikohas esitama ID-kaardi ning ost seotakse selle abil tema kliendikontoga. Erinevalt magnteribakaartidest sisestab klient tavaliselt ise oma kaardi lugejasse.

Kaartide tootmise ja väljastamise protsessid puuduvad. Kliendi registreerimise protsess on sõltuvuses infohulgast, mida kliendi kohta registreerimisel vajatakse. Kui piisab nimest ja isikukoodist, siis on võimalik kliendiks registreerimine kujundada selliseks, et see toimub müügitehingu käigus automaatselt.

ID-kaardil põhinev kliendikaardisüsteem omab järgmisi eeliseid:

 • Lahenduse juurutuskulud on oluliselt väiksemad. Puudub vajadus toota suures koguses kaarte, hankida suhteliselt kallid personaliseerimisseadmed (so seadmed, millega kaardile pressitakse kliendi nimi ja kaardinumber).
 • Lahendus on töökindlam ning kulud spetsiaalselt kliendikaardile mõteldud riistvarale on väiksemad. Tänapäeval on kiipkaardi lugeja odavam, kui magnetriba lugeja. Lisaks on väga paljudel juhtudel võimalik kasutada ID-kaardi lugemiseks maksekaardi terminali. Magnetriba lugejate töökindlus on väiksem, kaartide magnetribale salvestatud informatsioon rikneb aja jooksul. Magnetribaga kaarti peab lugejast tõmbama läbi õige kiirusega, mistõttu üldjuhul teeb seda klienditeenindaja. ID-kaardi korral vabaneb klienditeenindaja kaardiga tegelemisest.
 • Kliendikaartide haldamise protsessid sisuliselt puuduvad. Tavakaartide korral on vaja välja töötada kaardi väljastamise ja pikendamise tööprotsessid, leida nende protsesside toimimiseks vajalik ressurss.
 • Kliendibaasi põhiandmete andmekvaliteet on tagatud.
 • Lahendus on väga turvaline, mistõttu on võimalik selle baasilt realiseerida erinevaid tugevat rahalist väärtust pakkuvaid boonussüsteeme, voutšerite skeeme, krediidiskeeme jms, ilma et peaks kartma kaardi võltsimisest tingitud riske.
 • Kliendikaardisüsteemi baasilt on lihtsalt võimalik edasi realiseerida veebipõhine iseteeninduskeskkond. Tavalise kliendikaardilahenduse korral põrkub kaupmes kohe probleemile, et kuidas tagada turvaline kliendi tuvastamine veebikeskkonnas – eriti juhul, kui kliendikaarti väljastades kliendilt isikukoodi näitamist ei nõutud.
 • Puudub vajadus hallata kliendi ja tema kliendikaardi numbri vastavusi (mis võib omakorda iga uue kaardi väljastamisel muutuda) – kliendi tunnusena saab kasutada tema isikukoodi ning see ei muutu kunagi.

Lahenduse kirjeldus

ID-kaardi põhine kliendikaardisüsteem koosneb järgmistest loogilistest osistest (toodud ainult osised, mis on ID-kaardi põhises lahenduses tingimata vajalikud):

 • Müügikohtades igas kassas kas ID-kaardi lugeja või siis ID-kaardi lugemise funktsionaalsusega kaardimakse terminal.
 • Kassatarkvara. Kassatarkvaral peab olema liides ID-kaardi kasutamiseks – kas siis ID-kaardi lugeja juhtimiseks või siis kaardimakse terminali juhtimiseks. Kui ID-kaardi lugejana kasutatakse maksekaardi terminali, siis ei piisa kassatarkvaras olevast tavalisest maksekaardi terminali liidesest, vaid see liides peab tingimata omama ka ID-kaardi juhtimise tuge.

Kliendiks registreerimine on võimalik korraldada vahetult kassatarkvara abil – ID-kaardilt on võimalik lugeda välja kliendi nimi ja isikukood ning siduda see koheselt kliendi kontoga. Kliendikontol on mõistlik kasutada unikaalse tunnusena isikukoodi.

Probleemid

ID-kaardi põhise lahenduse kõige suuremaks põhimõtteliseks puuduseks on kliendi vajadus omada juba eelnevalt ID-kaarti või vähemalt Eesti isikukoodi. Osaliselt vähendab seda probleemi asjaolu, et kõigil mittekodanikel, kes omavad Eesti elamisluba, peavad omama elamisloakaarti, mis on elektrooniliselt ühilduv ID-kaardiga. ID-kaardi kasutusmugavus müügikohas on samaväärne tradistsioonilise magnteribaga kliendikaardi kasutamisega.

Tegevuskava

Kliendikaardilahenduse juurutamine seisneb järgmistes tegevustes:

 1. Analüüs. Tuleb välja selgitada, kas olemasolev kassasüsteem omab ID-kaardi tuge. Kui müügikohtades on kasutusel maksekaardi terminalid, tasub uurida, et kas need omavad ka ID-kaardi lugemise tuge (osadel Eestis pakutavatel terminalidel on vastav tugi juba sisse ehitatud). Analüüsi etapi tulemusena peab olema saavutatud arusaam järgmistes punktides:
  1. Kassasüsteemis vajalikud tarkvaralised täiendused ID-kaardi toe realiseerimiseks – välja selgitada kassasüsteemi pakkujaga koostöös.
  2. ID-kaardi lugemiseks kasutatavad seadmed - kas maksekaardi terminal või ID-kaardi lugeja
  3. Maksekaardi terminali kasutamise korral – kas on vajalik terminalile ID-kaardi toe realiseerimine ning välja selgitatud selle realiseerimise maksumus. Kindlasti on vaja veenduda, et valitud lahendus oleks ka kassasüsteemi poolelt kasutatav.
 2. Kassasüsteemi tarkvaraarenduse läbiviimine – vajalik juhul, kui kassasüsteemis algselt ID-kaardi tugi puudus.
 3. Maksekaardi terminali ID-kaardi toe tarkvaraarenduse tellimine – juhul, kui on otsustatud maksekaardi terminali kasutamine ning sellel puudub ID-kaardi tugi.
 4. ID-kaardi lugejate hankimine – juhul, kui otsutatakse eraldi ID-kaari lugejate kasuks.
 5. Lahenduse paigaldus müügikohtades.
 6. Kasutustestid. Testimisel tuleks kindlasti proovida erinevaid ID-kaarte – nii vanemaid kui ka uusi.

Tegevuskava ning tegevuste ajaline kulu on tugevas sõltuvuses olemasoleva kassasüsteemi võimekusest. Kui kassasüsteemile on ID-kaardi tugi juba sisse ehitatud ja piirdutakse eraldiseisvate ID-kaardi lugejate hankimisega, siis võib osutuda vajalikuks ainult tarkvara häälestamine ning täiendavad tarkvaraarenduse tööd puuduvad.