Erinevus lehekülje "EID kasutamine kliendikaardina" redaktsioonide vahel

Allikas: eid.eesti.ee
Jump to navigation Jump to search
 
36. rida: 36. rida:
  
 
ID-kaardi põhine kliendikaardisüsteem koosneb järgmistest loogilistest osistest (toodud ainult osised, mis on ID-kaardi põhises lahenduses tingimata vajalikud):
 
ID-kaardi põhine kliendikaardisüsteem koosneb järgmistest loogilistest osistest (toodud ainult osised, mis on ID-kaardi põhises lahenduses tingimata vajalikud):
* Müügikohtades igas kassas kas ID-kaardi lugeja või ID-kaardi lugemise funktsionaalsusega kaardimakse terminal.
+
* Müügikohtades peab igas kassas olema kas ID-kaardi lugeja või ID-kaardi lugemise funktsionaalsusega kaardimakse terminal.
 
* Kassatarkvara. Kassatarkvaral peab olema liides ID-kaardi kasutamiseks – kas siis ID-kaardi lugeja juhtimiseks või kaardimakse terminali juhtimiseks. Kui ID-kaardi lugejana kasutatakse maksekaardi terminali, siis ei piisa kassatarkvaras olevast tavalisest maksekaardi terminali liidesest, vaid see liides peab tingimata omama ka ID-kaardi juhtimise tuge.
 
* Kassatarkvara. Kassatarkvaral peab olema liides ID-kaardi kasutamiseks – kas siis ID-kaardi lugeja juhtimiseks või kaardimakse terminali juhtimiseks. Kui ID-kaardi lugejana kasutatakse maksekaardi terminali, siis ei piisa kassatarkvaras olevast tavalisest maksekaardi terminali liidesest, vaid see liides peab tingimata omama ka ID-kaardi juhtimise tuge.
  

Viimane redaktsioon: 20. mai 2014, kell 14:57

ID-kaardi kasutamine kliendikaardina

Ülevaade

ID-kaarti on võimalik edukalt kasutada kliendikaardisüsteemides kliendi tuvastamiseks. ID-kaardi põhine lahendus on analoogse magnetribaga plastkaartidel baseeruva lahendusega võrreldes odavam nii väljatöötluskulude kui ka kasutuskulude osas. ID-kaardi põhise lahenduse kasutusmugavus on samuti suurem magnetriba põhise kliendikaardilahendusega võrreldes.

ID-kaardi põhine kliendikaardisüsteem on oma põhimõtetes suhteliselt sarnane analoogse magnetribaga kliendikaardi süsteemiga. Kuna aga kaardi väljastamisega ja väljavahetamisega ei pea tegelema kaupmees, puudub vajadus nende protsesside realiseerimiseks. Ka kaardi kasutamine on veidi erinev magnetribaga kliendikaardist - kui magnetribaga kliendikaart ulatatakse tavaliselt müüjale, et viimane seda kasutades kliendi müügitehinguga seoks, siis ID-kaardi korral kasutab klient tavaliselt ise ID-kaardi lugemiseks ettenähtud seadet (kas spetsiaalset ID-kaardi lugejat või maksekaardi terminali).

ID-kaarti kasutavad Eestis juba päris mitmed ettevõtted kliendikaardina. Kliendi jaoks on selle kasutamine kindlasti mugavam, kui iga kaupmehe jaoks eraldi kliendikaardi kaasas kandmine. Ainsa piirava probleemina võib välja tuua fakti, et vaatamata ID-kaardi omamise kohustuslikkusele leidub siiski veel piisavalt inimesi, kes seda endale muretsenud ei ole.

Eesmärk

ID-kaardi kliendikaardina kasutamise põhiline eesmärk on oluliselt lihtsustada ja kiirendada kliendikaardi väljaandmist. Sõltuvalt ettevõtte kliendibaasi suurusest võib see anda ka väga olulise rahalise kokkuhoiu.

Selles peatükis on võrdlusena kasutatud magnetribaga plastkaardi lahendust, kuna see on Eestis kõige levinum ning odavam kui kiipkaardipõhised kliendikaardisüsteemid. Kliendikaardi kasutamise põhimõtted on suhteliselt sarnased magnetribaga plastkaartidele – klient peab müügikohas esitama ID-kaardi ning ost seotakse selle abil tema kliendikontoga. Erinevalt magnetribakaartidest sisestab klient tavaliselt ise oma kaardi lugejasse.

ID-kaardi kasutamisel kaartide tootmise ja väljastamise protsessid puuduvad. Kliendi registreerimise protsess on sõltuvuses infohulgast, mida kliendi kohta registreerimisel vajatakse. Kui piisab nimest ja isikukoodist, siis on võimalik kliendiks registreerimine kujundada selliseks, et see toimub müügitehingu käigus automaatselt.

ID-kaardil põhinev kliendikaardisüsteem omab järgmisi eeliseid:

 • Lahenduse juurutuskulud on oluliselt väiksemad. Puudub vajadus toota suures koguses kaarte, hankida suhteliselt kallid personaliseerimisseadmed (s.o. seadmed, millega kaardile pressitakse kliendi nimi ja kaardinumber).
 • Lahendus on töökindlam ning kulud spetsiaalselt kliendikaardile mõteldud riistvarale on väiksemad. Tänapäeval on kiipkaardi lugeja odavam kui magnetriba lugeja. Lisaks on väga paljudel juhtudel võimalik kasutada ID-kaardi lugemiseks maksekaardi terminali. Magnetriba lugejate töökindlus on väiksem, kaartide magnetribale salvestatud informatsioon rikneb aja jooksul. Magnetribaga kaarti peab lugejast tõmbama läbi õige kiirusega, mistõttu üldjuhul teeb seda klienditeenindaja. ID-kaardi korral vabaneb klienditeenindaja kaardiga tegelemisest.
 • Kliendikaartide haldamise protsessid sisuliselt puuduvad. Tavakaartide korral on vaja välja töötada kaardi väljastamise ja pikendamise tööprotsessid, leida nende protsesside toimimiseks vajalik ressurss.
 • Kliendibaasi põhiandmete andmekvaliteet on tagatud.
 • Lahendus on väga turvaline, mistõttu on võimalik selle baasilt realiseerida erinevaid tugevat rahalist väärtust pakkuvaid boonussüsteeme, vautšerite skeeme, krediidiskeeme jms, ilma et peaks kartma kaardi võltsimisest tingitud riske.
 • Kliendikaardisüsteemi baasilt on lihtsalt võimalik edasi realiseerida veebipõhine iseteeninduskeskkond. Tavalise kliendikaardilahenduse korral põrkub kaupmees kohe probleemile, et kuidas tagada turvaline kliendi tuvastamine veebikeskkonnas – eriti juhul, kui kliendikaarti väljastades kliendilt isikukoodi näitamist ei nõutud.
 • Puudub vajadus hallata kliendi ja tema kliendikaardi numbri vastavusi (mis võib omakorda iga uue kaardi väljastamisel muutuda) – kliendi tunnusena saab kasutada tema isikukoodi ning see inimesel üldjuhul ei muutu.

Lahenduse kirjeldus

ID-kaardi põhine kliendikaardisüsteem koosneb järgmistest loogilistest osistest (toodud ainult osised, mis on ID-kaardi põhises lahenduses tingimata vajalikud):

 • Müügikohtades peab igas kassas olema kas ID-kaardi lugeja või ID-kaardi lugemise funktsionaalsusega kaardimakse terminal.
 • Kassatarkvara. Kassatarkvaral peab olema liides ID-kaardi kasutamiseks – kas siis ID-kaardi lugeja juhtimiseks või kaardimakse terminali juhtimiseks. Kui ID-kaardi lugejana kasutatakse maksekaardi terminali, siis ei piisa kassatarkvaras olevast tavalisest maksekaardi terminali liidesest, vaid see liides peab tingimata omama ka ID-kaardi juhtimise tuge.

Kliendiks registreerimine on võimalik korraldada vahetult kassatarkvara abil – ID-kaardilt on võimalik lugeda välja kliendi nimi ja isikukood ning siduda see kliendi kontoga. Kliendikontol on mõistlik kasutada unikaalse tunnusena isikukoodi.

Väljakutsed

ID-kaardi põhise lahenduse kõige suuremaks põhimõtteliseks puuduseks on kliendi vajadus omada juba eelnevalt ID-kaarti või vähemalt Eesti isikukoodi. Osaliselt vähendab seda probleemi asjaolu, et kõik mittekodanikud, kes omavad Eesti elamisluba, peavad omama elamisloakaarti, mis on elektrooniliselt ühilduv ID-kaardiga. Mõnevõrra võib valmistada kaupmeestele probleemi kaardi keerukam olemus - selle kasutamine eeldab kassasüsteemilt spetsiaalselt ID-kaardi tuge või tuleb see tugi sinna arendada. Seetõttu on juurutamine keerukas juhtudel, kus kassasüsteemina kasutatakse välismaist tarkvara, millel tüüpiliselt puudub Eesti ID-kaardi tugi. Samas, arvestades kaardi väljastamisekuludelt saavutatavat rahalist kokkuhoidu, tasub selline täiendav arendus ennast üldjuhul väga kiiresti ära. Samuti on juba paljudel Eestis toodetud kassatarkvaradel ID-kaardi tugi juba olemas.

Tegevuskava

Kliendikaardilahenduse juurutamine seisneb järgmistes tegevustes:

 1. Analüüs. Tuleb välja selgitada, kas olemasolev kassasüsteem omab ID-kaardi tuge. Kui müügikohtades on kasutusel maksekaardi terminalid, tasub uurida, et kas need omavad ka ID-kaardi lugemise tuge (osadel Eestis pakutavatel terminalidel on vastav tugi juba sisse ehitatud). Analüüsi etapi tulemusena peab olema saavutatud arusaam järgmistes punktides:
  1. Kassasüsteemis vajalikud tarkvaralised täiendused ID-kaardi toe realiseerimiseks – välja selgitada kassasüsteemi pakkujaga koostöös. Kui kassatarkvaras on juba ID-kaardi tugi olemas, siis vajalikud arendustööd üldjuhul puuduvad.
  2. ID-kaardi lugemiseks kasutatavad seadmed - kas maksekaardi terminal või ID-kaardi lugeja. Valiku tegemine sõltub nii makseterminali võimalustest kui ka kassatarkvara võimalustest.
  3. Maksekaardi terminali kasutamise korral – kas on vajalik terminalile ID-kaardi toe realiseerimine ning välja selgitatud selle realiseerimise maksumus. Kindlasti on vaja veenduda, et valitud lahendus oleks ka kassasüsteemi poolelt kasutatav.
 2. Kassasüsteemi tarkvaraarenduse läbiviimine – vajalik juhul, kui kassasüsteemis algselt ID-kaardi tugi puudus. Üldjuhul peab selle arenduse läbi viima kassasüsteemi välja töötanud firma ning selleks kuluva töömahu hinnangut pole võimalik anda - sõltub kassasüsteemi tarkvara ülesehitusest.
 3. Maksekaardi terminali ID-kaardi toe tarkvaraarenduse tellimine – juhul, kui on otsustatud maksekaardi terminali kasutamine ning sellel puudub ID-kaardi tugi. Võib ka juhtuda, et seda tuge polegi võimalik makseterminalile arendada ning siis tuleb kasutada lahenduses eraldiseisvaid ID-kaardi lugejaid.
 4. ID-kaardi lugejate hankimine – juhul, kui otsustatakse eraldi ID-kaari lugejate kasuks. ID-kaardi lugejaid müüb enamik IT-tarbeid müüvaid kauplusi, tüki hind on suurusjärgus 10 EUR.
 5. Lahenduse paigaldus müügikohtades. Ühe kassa seadistamine ID-kaarti kasutama võtab aega max 1 tund (välja arvatud kassatarkvara seadistamine).
 6. Kasutustestid. Testimisel tuleks kindlasti proovida erinevaid ID-kaarte – nii vanemaid kui ka uusi.

Tegevuskava ning tegevuste ajaline kulu on tugevas sõltuvuses olemasoleva kassasüsteemi võimekusest. Kui kassasüsteemile on ID-kaardi tugi juba sisse ehitatud ja piirdutakse eraldiseisvate ID-kaardi lugejate hankimisega, siis võib osutuda vajalikuks ainult tarkvara häälestamine ning täiendavad tarkvaraarenduse tööd puuduvad.